Nomer Afrikaans saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 Siji Een -
2 Loro Twee -
3 Telung Drie -
4 Papat Vier -
5 Limang Vyf -
6 Enem Ses -
7 Pitu Sewe -
8 Wolung Agt -
9 Sangang Nege -
10 Sepuluh Tien -
11 Sewelas Elf -
12 Rolas Twaalf -
13 Telulas Dertien -
14 Patbelas Veertien -
15 Limalas Vyftien -
16 Nembelas Sestien -
17 Pitulas Sewentien -
18 Wolulas Agtien -
19 Sangalas Negentien -
20 Puluh Twintig -
21 Puluh siji Twintig -
22 Puluh loro Twee en twintig -
23 Puluh telung Drie en twintig -
24 Puluh papat Vier en twintig -
25 Rong puluh lima Vyf en twintig -
26 Puluh enem Ses en twintig -
27 Puluh pitu Sewe en twintig -
28 Puluh wolung Twintig -
29 Puluh sangang Nege en twintig -
30 Telung puluh Dertig -
31 Telung puluh siji Dertig een -
32 Telung puluh loro Twee en dertig -
33 Telung puluh telu Drie en dertig -
34 Telung puluh papat Dertig vier -
35 Telung puluh lima Vyf en dertig -
36 Telung puluh enem Ses en dertig -
37 Telung puluh pitu Sewe en dertig -
38 Telung puluh wolu Agt en dertig -
39 Telung puluh sangang Dertig nege -
40 Patang puluh Veertig -
41 Patang puluh siji Een en veertig -
42 Patang puluh loro Veertig twee -
43 Patang puluh telu Veertig drie -
44 Patang puluh papat Veertig vier -
45 Patang puluh lima Vyf en veertig -
46 Patang puluh nem Ses en veertig -
47 Patang puluh pitu Veertig sewe -
48 Patang puluh wolu Agt en veertig -
49 Patang puluh sangang Veertig nege -
50 Sèket Vyftig -
51 Sèket siji Vyftig een -
52 Sèket loro Twee en vyftig -
53 Sèket telu Vyftig drie -
54 Sèket papat Vier en vyftig -
55 Sèket lima Vyf en vyftig -
56 Sèket enem Vyftig ses -
57 Sèket pitu Sewe en vyftig -
58 Sèket wolu Agt en vyftig -
59 Sèket sangang Vyftig nege -
60 Sewidak Sestig -
61 Sewidak siji Een en sestig -
62 Sewidak loro Twee en sestig -
63 Sewidak telu Sestig drie -
64 Sewidak papat Sestig vier -
65 Sewidak lima Vyf en sestig -
66 Sewidak enem Sestig -
67 Sewidak pitu Sestig sewe -
68 Sewidak wolung Sestig agt -
69 Sewidak sangang Sestig nege -
70 Pitung puluh Sewentig -
71 Pitung puluh siji Sewentig -
72 Pitung puluh loro Twee en sewentig -
73 Pitung puluh telu Sewentig drie -
74 Pitung puluh papat Vier en sewentig -
75 Pitung puluh lima Vyf en sewentig -
76 Pitung puluh enem Sewentig ses -
77 Pitung puluh pitu Sewe en sewentig -
78 Pitung puluh wolu Sewentig agt -
79 Pitung puluh sangang Sewentig nege -
80 Wolung puluh Tagtig -
81 Wolung puluh siji Tagtig een -
82 Wolung puluh loro Twee en tagtig -
83 Wolung puluh telu Drie en tagtig -
84 Wolung puluh papat Vier en tagtig -
85 Wolung puluh lima Vyf en tagtig -
86 Wolung puluh enem Ses en tagtig -
87 Wolung puluh pitu Sewe en tagtig -
88 Wolung puluh wolu Agt en tagtig -
89 Wolung puluh sangang Nege en tagtig -
90 Sangang puluh Negentig -
91 Sangang puluh siji Negentig een -
92 Sangang puluh loro Negentig twee -
93 Sangang puluh telu Negentig drie -
94 Sangang puluh papat Negentig vier -
95 Sangang puluh lima Negentig vyf -
96 Sangang puluh enem Negentig ses -
97 Sangang puluh pitu Negentig sewe -
98 Sangang puluh wolu Negentig agt -
99 Sangang puluh sangang Negentig -
100 Satus Een honderd -