Nomer Basque saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 Siji Bat -
2 Loro Bi -
3 Telung Hiru -
4 Papat Lau -
5 Limang Bost -
6 Enem Sei -
7 Pitu Zazpi -
8 Wolung Zortzi -
9 Sangang bederatzi -
10 Sepuluh Hamar -
11 Sewelas Hamaika -
12 Rolas Hamabi -
13 Telulas Hamahiru -
14 Patbelas Hamalau -
15 Limalas Hamabost -
16 Nembelas Hamasei -
17 Pitulas Hamazazpi -
18 Wolulas Hamazortzi -
19 Sangalas Hemeretzi -
20 Puluh Hogei -
21 Puluh siji Hogei bat -
22 Puluh loro Hogei bi -
23 Puluh telung Hogei hiru -
24 Puluh papat Hogei lau -
25 Rong puluh lima Hogei bost -
26 Puluh enem Hogei sei -
27 Puluh pitu Hogei zazpi -
28 Puluh wolung Hogei zortzi -
29 Puluh sangang Hogei bederatzi -
30 Telung puluh Hogeita hamar -
31 Telung puluh siji Hogeita bat -
32 Telung puluh loro Hogeita bi -
33 Telung puluh telu Hogeita hiru -
34 Telung puluh papat Hogeita lau -
35 Telung puluh lima Hogeita bost -
36 Telung puluh enem Hogeita sei -
37 Telung puluh pitu Hogeita zazpi -
38 Telung puluh wolu Hogeita zortzi -
39 Telung puluh sangang Hogeita bederatzi -
40 Patang puluh Berrogei -
41 Patang puluh siji Berrogei bat -
42 Patang puluh loro Berrogeita bi -
43 Patang puluh telu Berrogeita hiru -
44 Patang puluh papat Berrogeita lau -
45 Patang puluh lima Berrogeita bost -
46 Patang puluh nem Berrogeita sei -
47 Patang puluh pitu Berrogeita zazpi -
48 Patang puluh wolu Berrogeita zortzi -
49 Patang puluh sangang Berrogeita bederatzi -
50 Sèket Berrogeita -
51 Sèket siji Berrogeita bat -
52 Sèket loro Berrogeita bi -
53 Sèket telu Berrogeita hiru -
54 Sèket papat Berrogeita lau -
55 Sèket lima Berrogeita bost -
56 Sèket enem Berrogeita sei -
57 Sèket pitu Berrogeita zazpi -
58 Sèket wolu Berrogeita zortzi -
59 Sèket sangang Berrogeita bederatzi -
60 Sewidak Hirurogei -
61 Sewidak siji Hirurogeita bat -
62 Sewidak loro Hirurogeita bi -
63 Sewidak telu Hirurogeita hiru -
64 Sewidak papat Hirurogeita lau -
65 Sewidak lima Hirurogeita bost -
66 Sewidak enem Hirurogeita sei -
67 Sewidak pitu Hirurogeita zazpi -
68 Sewidak wolung Hirurogeita zortzi -
69 Sewidak sangang Hirurogeita bederatzi -
70 Pitung puluh Hirurogeita -
71 Pitung puluh siji Hirurogeita hamar bat -
72 Pitung puluh loro Hirurogeita bi -
73 Pitung puluh telu Hirurogeita hiru -
74 Pitung puluh papat Hirurogeita lau -
75 Pitung puluh lima Hirurogeita hamabost -
76 Pitung puluh enem Hirurogeita sei -
77 Pitung puluh pitu Hirurogeita zazpi -
78 Pitung puluh wolu Hirurogeita zortzi -
79 Pitung puluh sangang Hirurogeita bederatzi -
80 Wolung puluh Laurogei -
81 Wolung puluh siji Laurogei bat -
82 Wolung puluh loro Laurogeita bi -
83 Wolung puluh telu Laurogeita hiru -
84 Wolung puluh papat Laurogeita lau -
85 Wolung puluh lima Laurogeita bost -
86 Wolung puluh enem Laurogeita sei -
87 Wolung puluh pitu Laurogeita zazpi -
88 Wolung puluh wolu Laurogeita zortzi -
89 Wolung puluh sangang Laurogeita bederatzi -
90 Sangang puluh Laurogeita hamar -
91 Sangang puluh siji Laurogeita bat -
92 Sangang puluh loro Laurogeita bi -
93 Sangang puluh telu Laurogeita hiru -
94 Sangang puluh papat Laurogeita lau -
95 Sangang puluh lima Laurogeita bost -
96 Sangang puluh enem Laurogeita sei -
97 Sangang puluh pitu Laurogeita zazpi -
98 Sangang puluh wolu Laurogeita zortzi -
99 Sangang puluh sangang Laurogeita bederatzi -
100 Satus Ehun -