Nomer Creole Haiti saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zewo -
1 Siji Youn -
2 Loro 7 -
3 Telung Twa -
4 Papat Kat -
5 Limang Senk -
6 Enem Sis -
7 Pitu Sèt -
8 Wolung Uit -
9 Sangang Nèf -
10 Sepuluh Dis -
11 Sewelas Onz -
12 Rolas Douz -
13 Telulas Trèz -
14 Patbelas Katòz -
15 Limalas Kenz -
16 Nembelas Sèz -
17 Pitulas Disèt -
18 Wolulas Dizwit -
19 Sangalas Diznèf -
20 Puluh Ven -
21 Puluh siji Ven yon sèl -
22 Puluh loro Ven de -
23 Puluh telung Ven twa -
24 Puluh papat Ven kat -
25 Rong puluh lima Ven senk -
26 Puluh enem Ven sis -
27 Puluh pitu Ven sèt -
28 Puluh wolung Ven uit -
29 Puluh sangang Ven nèf -
30 Telung puluh Trant -
31 Telung puluh siji Trant youn -
32 Telung puluh loro Trant de -
33 Telung puluh telu Trant twa -
34 Telung puluh papat Trant kat -
35 Telung puluh lima Trant senk -
36 Telung puluh enem Trant sis -
37 Telung puluh pitu Trant sèt -
38 Telung puluh wolu Trant uit -
39 Telung puluh sangang Trant nèf -
40 Patang puluh Karant -
41 Patang puluh siji Karant youn -
42 Patang puluh loro Karant de -
43 Patang puluh telu Karant twa -
44 Patang puluh papat Karant kat -
45 Patang puluh lima Karant senk -
46 Patang puluh nem Karant sis -
47 Patang puluh pitu Karant sèt -
48 Patang puluh wolu Karant uit -
49 Patang puluh sangang Karant nèf -
50 Sèket Senkant -
51 Sèket siji Senkant youn -
52 Sèket loro Senkant de -
53 Sèket telu Senkant twa -
54 Sèket papat Senkant kat -
55 Sèket lima Senkant senk -
56 Sèket enem Senkant sis -
57 Sèket pitu Senkant sèt -
58 Sèket wolu Senkant uit -
59 Sèket sangang Senkant nèf -
60 Sewidak Swasant -
61 Sewidak siji Swasant yon sèl -
62 Sewidak loro Swasant de -
63 Sewidak telu Swasant twa -
64 Sewidak papat Swasant kat -
65 Sewidak lima Swasant senk -
66 Sewidak enem Swasant sis -
67 Sewidak pitu Swasant sèt -
68 Sewidak wolung Swasant uit -
69 Sewidak sangang Swasant nèf -
70 Pitung puluh Swasanndis -
71 Pitung puluh siji Swasanndis youn -
72 Pitung puluh loro Swasanndis de -
73 Pitung puluh telu Swasanndis twa -
74 Pitung puluh papat Swasanndis kat -
75 Pitung puluh lima Swasanndis senk -
76 Pitung puluh enem Swasanndis sis -
77 Pitung puluh pitu Swasanndis sèt -
78 Pitung puluh wolu Swasanndis uit -
79 Pitung puluh sangang Swasanndis nèf -
80 Wolung puluh Katreven -
81 Wolung puluh siji Katreven-youn -
82 Wolung puluh loro Katreven-de -
83 Wolung puluh telu Katreven-twa -
84 Wolung puluh papat Katreven-kat -
85 Wolung puluh lima Katreven-senk -
86 Wolung puluh enem Katreven-sis -
87 Wolung puluh pitu Katreven-sèt -
88 Wolung puluh wolu Katreven-uit -
89 Wolung puluh sangang Katreven-nèf -
90 Sangang puluh Katreven -
91 Sangang puluh siji Katreven youn -
92 Sangang puluh loro Katreven de -
93 Sangang puluh telu Katreven twa -
94 Sangang puluh papat Katreven kat -
95 Sangang puluh lima Katreven senk -
96 Sangang puluh enem Katreven sis -
97 Sangang puluh pitu Katreven sèt -
98 Sangang puluh wolu Katreven uit -
99 Sangang puluh sangang Katreven nèf -
100 Satus Yon santèn -