Nomer Danish saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nul -
1 Siji 3 -
2 Loro To -
3 Telung Tre -
4 Papat Fire -
5 Limang Fem -
6 Enem Seks -
7 Pitu Syv -
8 Wolung Otte -
9 Sangang Ni -
10 Sepuluh Ti -
11 Sewelas Elleve -
12 Rolas Tolv -
13 Telulas Tretten -
14 Patbelas Fjorten -
15 Limalas Femten -
16 Nembelas Seksten -
17 Pitulas Sytten -
18 Wolulas Atten -
19 Sangalas Nitten -
20 Puluh Tyve -
21 Puluh siji Tyve én -
22 Puluh loro Tyve to -
23 Puluh telung Tyve tre -
24 Puluh papat Fireogtyve -
25 Rong puluh lima Femogtyve -
26 Puluh enem Tyve seks -
27 Puluh pitu Tyve syv -
28 Puluh wolung Tyve otte -
29 Puluh sangang Tyve ni -
30 Telung puluh Tredive -
31 Telung puluh siji Enogtredive -
32 Telung puluh loro Toogtredive -
33 Telung puluh telu Treogtredive -
34 Telung puluh papat Fireogtredive -
35 Telung puluh lima Femogtredive -
36 Telung puluh enem Seksogtredive -
37 Telung puluh pitu Syvogtredive -
38 Telung puluh wolu Otteogtredive -
39 Telung puluh sangang Tredive ni -
40 Patang puluh Fyrre -
41 Patang puluh siji Enogfyrre -
42 Patang puluh loro Toogfyrre -
43 Patang puluh telu Treogfyrre -
44 Patang puluh papat Fireogfyrre -
45 Patang puluh lima Femogfyrre -
46 Patang puluh nem Seksogfyrre -
47 Patang puluh pitu Syvogfyrre -
48 Patang puluh wolu Otteogfyrre -
49 Patang puluh sangang Fyrre ni -
50 Sèket Halvtreds -
51 Sèket siji Fifty ene -
52 Sèket loro Fifty to -
53 Sèket telu Fifty tre -
54 Sèket papat Fifty fire -
55 Sèket lima Fifty fem -
56 Sèket enem Fifty seks -
57 Sèket pitu Fifty syv -
58 Sèket wolu Fifty otte -
59 Sèket sangang Fifty ni -
60 Sewidak Tress -
61 Sewidak siji Enogtres -
62 Sewidak loro Sixty to -
63 Sewidak telu Treogtres -
64 Sewidak papat Sixty fire -
65 Sewidak lima Sixty fem -
66 Sewidak enem Sixty seks -
67 Sewidak pitu Sixty syv -
68 Sewidak wolung Sixty otte -
69 Sewidak sangang Sixty ni -
70 Pitung puluh Halvfjerds -
71 Pitung puluh siji Halvfjerds en -
72 Pitung puluh loro Seventy to -
73 Pitung puluh telu Halvfjerds tre -
74 Pitung puluh papat Seventy fire -
75 Pitung puluh lima Halvfjerds fem -
76 Pitung puluh enem Halvfjerds seks -
77 Pitung puluh pitu Halvfjerds syv -
78 Pitung puluh wolu Halvfjerds otte -
79 Pitung puluh sangang Halvfjerds ni -
80 Wolung puluh Firs -
81 Wolung puluh siji Firs ene -
82 Wolung puluh loro Firs to -
83 Wolung puluh telu Eighty tre -
84 Wolung puluh papat Eighty fire -
85 Wolung puluh lima Eighty fem -
86 Wolung puluh enem Firs seks -
87 Wolung puluh pitu Firs syv -
88 Wolung puluh wolu Eighty otte -
89 Wolung puluh sangang Firs ni -
90 Sangang puluh Ninety -
91 Sangang puluh siji Halvfems én -
92 Sangang puluh loro Halvfems to -
93 Sangang puluh telu Ninety tre -
94 Sangang puluh papat Halvfems fire -
95 Sangang puluh lima Ninety fem -
96 Sangang puluh enem Ninety Six -
97 Sangang puluh pitu Ninety syv -
98 Sangang puluh wolu Halvfems otte -
99 Sangang puluh sangang Ninety Nine -
100 Satus Et hundrede -