Nomer Esperanto saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nulo -
1 Siji Unu -
2 Loro Du -
3 Telung Tri -
4 Papat Kvar -
5 Limang Kvin -
6 Enem Ses -
7 Pitu Sep -
8 Wolung Ok -
9 Sangang Naŭ -
10 Sepuluh Dek -
11 Sewelas Levas -
12 Rolas Dekdu -
13 Telulas Thirteen -
14 Patbelas Dek kvar -
15 Limalas Dek kvin -
16 Nembelas Dekses -
17 Pitulas Deksep -
18 Wolulas Dekok -
19 Sangalas Deknaŭ -
20 Puluh Dudek -
21 Puluh siji Dudek unu -
22 Puluh loro Dudek du -
23 Puluh telung Dudek tri -
24 Puluh papat Dudek kvar -
25 Rong puluh lima Dudek kvin -
26 Puluh enem Dudek ses -
27 Puluh pitu Dudek sep -
28 Puluh wolung Dudek ok -
29 Puluh sangang Dudek naŭ -
30 Telung puluh Tridek -
31 Telung puluh siji Tridek unu -
32 Telung puluh loro Tridek du -
33 Telung puluh telu Tridek tri -
34 Telung puluh papat Tridek kvar -
35 Telung puluh lima Tridek kvin -
36 Telung puluh enem Tridek ses -
37 Telung puluh pitu Tridek sep -
38 Telung puluh wolu Tridek ok -
39 Telung puluh sangang Tridek naŭ -
40 Patang puluh Kvardek -
41 Patang puluh siji Kvardek unu -
42 Patang puluh loro Kvardek du -
43 Patang puluh telu Kvardek tri -
44 Patang puluh papat Kvardek kvar -
45 Patang puluh lima Kvardek kvin -
46 Patang puluh nem Kvardek ses -
47 Patang puluh pitu Kvardek sep -
48 Patang puluh wolu Kvardek ok -
49 Patang puluh sangang Kvardek naŭ -
50 Sèket Kvindek -
51 Sèket siji Kvindek unu -
52 Sèket loro Kvindek du -
53 Sèket telu Kvindek tri -
54 Sèket papat Kvindek kvar -
55 Sèket lima Kvindek kvin -
56 Sèket enem Kvindek ses -
57 Sèket pitu Kvindek sep -
58 Sèket wolu Kvindek ok -
59 Sèket sangang Kvindek naŭ -
60 Sewidak Sesdek -
61 Sewidak siji Sesdek unu -
62 Sewidak loro Sesdek du -
63 Sewidak telu Sesdek tri -
64 Sewidak papat Sesdek kvar -
65 Sewidak lima Sesdek kvin -
66 Sewidak enem Sesdek ses -
67 Sewidak pitu Sesdek sep -
68 Sewidak wolung Sesdek ok -
69 Sewidak sangang Sesdek naŭ -
70 Pitung puluh Sepdek -
71 Pitung puluh siji Sepdek unu -
72 Pitung puluh loro Sepdek du -
73 Pitung puluh telu Sepdek tri -
74 Pitung puluh papat Sepdek kvar -
75 Pitung puluh lima Sepdek kvin -
76 Pitung puluh enem Sepdek ses -
77 Pitung puluh pitu Sepdek sep -
78 Pitung puluh wolu Sepdek ok -
79 Pitung puluh sangang Sepdek naŭ -
80 Wolung puluh Okdek -
81 Wolung puluh siji Okdek unu -
82 Wolung puluh loro Okdek du -
83 Wolung puluh telu Okdek tri -
84 Wolung puluh papat Okdek kvar -
85 Wolung puluh lima Okdek kvin -
86 Wolung puluh enem Okdek ses -
87 Wolung puluh pitu Okdek sep -
88 Wolung puluh wolu Okdek ok -
89 Wolung puluh sangang Okdek naŭ -
90 Sangang puluh Naŭdek -
91 Sangang puluh siji Naŭdek unu -
92 Sangang puluh loro Naŭdek du -
93 Sangang puluh telu Naŭdek tri -
94 Sangang puluh papat Naŭdek kvar -
95 Sangang puluh lima Naŭdek kvin -
96 Sangang puluh enem Naŭdek ses -
97 Sangang puluh pitu Naŭdek sep -
98 Sangang puluh wolu Naŭdek ok -
99 Sangang puluh sangang Naŭdek naŭ -
100 Satus Cent -