Nomer Filipino saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Sero -
1 Siji Isa -
2 Loro Dalawa -
3 Telung Tatlo -
4 Papat Apat -
5 Limang Lima -
6 Enem Anim -
7 Pitu Pito -
8 Wolung Walo -
9 Sangang Siyam -
10 Sepuluh Sampu -
11 Sewelas Labing-isa -
12 Rolas Dose -
13 Telulas Labintatlo -
14 Patbelas Labing-apat -
15 Limalas Labinlima -
16 Nembelas Labing-anim -
17 Pitulas Disisyete -
18 Wolulas Labing-walo -
19 Sangalas Labinsiyam -
20 Puluh Dalwampu -
21 Puluh siji Dalawampung isa -
22 Puluh loro Dalawampung dalawang -
23 Puluh telung Dalawampung tatlong -
24 Puluh papat Dalawampung apat -
25 Rong puluh lima Dalawampu't limang -
26 Puluh enem Dalawampung anim -
27 Puluh pitu Dalawampung pitong -
28 Puluh wolung Dalawampung sa walong -
29 Puluh sangang Dalawampung siyam -
30 Telung puluh Tatlumpu -
31 Telung puluh siji Tatlumpung isa -
32 Telung puluh loro Tatlumpung dalawang -
33 Telung puluh telu Tatlumpung tatlong -
34 Telung puluh papat Tatlumpung apat -
35 Telung puluh lima Tatlumpung limang -
36 Telung puluh enem Tatlumpung anim -
37 Telung puluh pitu Tatlumpung pitong -
38 Telung puluh wolu Tatlumpung walong -
39 Telung puluh sangang Tatlumpung siyam -
40 Patang puluh Apatnapu -
41 Patang puluh siji Apatnapung isa -
42 Patang puluh loro Apatnapung dalawang -
43 Patang puluh telu Apatnapung tatlong -
44 Patang puluh papat Apatnapung apat -
45 Patang puluh lima Apatnapung limang -
46 Patang puluh nem Apatnapung anim -
47 Patang puluh pitu Apatnapung pitong -
48 Patang puluh wolu Apatnapung walong -
49 Patang puluh sangang Apatnapung siyam -
50 Sèket Limampu -
51 Sèket siji Limampung isa -
52 Sèket loro Limampung dalawang -
53 Sèket telu Limampung tatlong -
54 Sèket papat Limampung apat -
55 Sèket lima Limampung limang -
56 Sèket enem Limampung anim -
57 Sèket pitu Limampung pitong -
58 Sèket wolu Limampung walong -
59 Sèket sangang Limampung siyam -
60 Sewidak Sesenta -
61 Sewidak siji Animnapung isa -
62 Sewidak loro Animnapung dalawang -
63 Sewidak telu Animnapung tatlong -
64 Sewidak papat Animnapung apat -
65 Sewidak lima Animnapung limang -
66 Sewidak enem Animnapung anim -
67 Sewidak pitu Animnapung pitong -
68 Sewidak wolung Animnapung walong -
69 Sewidak sangang Animnapung siyam -
70 Pitung puluh Setenta -
71 Pitung puluh siji Pitumpu't isa -
72 Pitung puluh loro Pitumpu't dalawang -
73 Pitung puluh telu Pitumpu't tatlong -
74 Pitung puluh papat Pitumpu't apat -
75 Pitung puluh lima Pitumpu't limang -
76 Pitung puluh enem Pitumpu't anim -
77 Pitung puluh pitu Pitumpu't pitong -
78 Pitung puluh wolu Pitumpu't walong -
79 Pitung puluh sangang Pitumpu't siyam -
80 Wolung puluh Otsenta -
81 Wolung puluh siji Otsenta isa -
82 Wolung puluh loro Otsenta dalawang -
83 Wolung puluh telu Otsenta tatlong -
84 Wolung puluh papat Otsenta apat -
85 Wolung puluh lima Otsenta limang -
86 Wolung puluh enem Otsenta anim -
87 Wolung puluh pitu Eighty pitong -
88 Wolung puluh wolu Otsenta walong -
89 Wolung puluh sangang Otsenta siyam -
90 Sangang puluh Siyamnapu -
91 Sangang puluh siji Siyamnapung isa -
92 Sangang puluh loro Siyamnapung dalawang -
93 Sangang puluh telu Siyamnapung tatlong -
94 Sangang puluh papat Siyamnapung apat -
95 Sangang puluh lima Siyamnapung limang -
96 Sangang puluh enem Siyamnapung anim -
97 Sangang puluh pitu Siyamnapung pitong -
98 Sangang puluh wolu Siyamnapung walong -
99 Sangang puluh sangang Siyamnapung siyam -
100 Satus Isang daan -