Nomer Finnish saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nolla
1 Siji Yksi
2 Loro Kaksi
3 Telung Kolme
4 Papat Neljä
5 Limang Viisi
6 Enem Kuusi
7 Pitu Seitsemän
8 Wolung Kahdeksan
9 Sangang Yhdeksän
10 Sepuluh Kymmenen
11 Sewelas Yksitoista
12 Rolas Kaksitoista
13 Telulas Kolmetoista
14 Patbelas Neljätoista
15 Limalas Viisitoista
16 Nembelas Kuusitoista
17 Pitulas Seitsemäntoista
18 Wolulas Kahdeksantoista
19 Sangalas Yhdeksäntoista
20 Puluh Kaksikymmentä
21 Puluh siji Kaksikymmentäyksi
22 Puluh loro Kaksikymmentäkaksi
23 Puluh telung Kaksikymmentä kolme
24 Puluh papat Kaksikymmentäneljä
25 Rong puluh lima Kaksikymmentäviisi
26 Puluh enem Kaksikymmentä kuusi
27 Puluh pitu Kaksikymmentä seitsemän
28 Puluh wolung Kaksikymmentäkahdeksan
29 Puluh sangang Kaksikymmentä yhdeksän
30 Telung puluh Kolmekymmentä
31 Telung puluh siji Kolmekymmentäyksi
32 Telung puluh loro Kolmekymmentäkaksi
33 Telung puluh telu Kolmekymmentä kolme
34 Telung puluh papat Kolmekymmentä neljä
35 Telung puluh lima Kolmekymmentä viisi
36 Telung puluh enem Kolmekymmentä kuusi
37 Telung puluh pitu Kolmekymmentäseitsemän
38 Telung puluh wolu Kolmekymmentä kahdeksan
39 Telung puluh sangang Kolmekymmentä yhdeksän
40 Patang puluh Neljäkymmentä
41 Patang puluh siji Neljäkymmentä yksi
42 Patang puluh loro Neljäkymmentä kaksi
43 Patang puluh telu Neljäkymmentä kolme
44 Patang puluh papat Neljäkymmentä neljä
45 Patang puluh lima Neljäkymmentäviisi
46 Patang puluh nem Neljäkymmentä kuusi
47 Patang puluh pitu Neljäkymmentä seitsemän
48 Patang puluh wolu Neljäkymmentä kahdeksan
49 Patang puluh sangang Neljäkymmentä yhdeksän
50 Sèket Viisikymmentä
51 Sèket siji Viisikymmentä yksi
52 Sèket loro Viisikymmentä kaksi
53 Sèket telu Viisikymmentä kolme
54 Sèket papat Viisikymmentä neljä
55 Sèket lima Viisikymmentä viisi
56 Sèket enem Viisikymmentä kuusi
57 Sèket pitu Viisikymmentä seitsemän
58 Sèket wolu Viisikymmentä kahdeksan
59 Sèket sangang Viisikymmentä yhdeksän
60 Sewidak Kuusikymmentä
61 Sewidak siji Kuusikymmentä yksi
62 Sewidak loro Kuusikymmentä kaksi
63 Sewidak telu Kuusikymmentäkolme
64 Sewidak papat Kuusikymmentä neljä
65 Sewidak lima Kuusikymmentä viisi
66 Sewidak enem Kuusikymmentä kuusi
67 Sewidak pitu Kuusikymmentä seitsemän
68 Sewidak wolung Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sewidak sangang Kuusikymmentä yhdeksän
70 Pitung puluh Seitsemänkymmentä
71 Pitung puluh siji Seitsemänkymmentä yksi
72 Pitung puluh loro Seitsemänkymmentä kaksi
73 Pitung puluh telu Seitsemänkymmentä kolme
74 Pitung puluh papat Seitsemänkymmentä neljä
75 Pitung puluh lima Seitsemänkymmentä viisi
76 Pitung puluh enem Seitsemänkymmentä kuusi
77 Pitung puluh pitu Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Pitung puluh wolu Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Pitung puluh sangang Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Wolung puluh Kahdeksankymmentä
81 Wolung puluh siji Kahdeksankymmentä yksi
82 Wolung puluh loro Kahdeksankymmentä kaksi
83 Wolung puluh telu Kahdeksankymmentä kolme
84 Wolung puluh papat Kahdeksankymmentä neljä
85 Wolung puluh lima Kahdeksankymmentä viisi
86 Wolung puluh enem Kahdeksankymmentä kuusi
87 Wolung puluh pitu Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Wolung puluh wolu Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Wolung puluh sangang Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Sangang puluh Yhdeksänkymmentä
91 Sangang puluh siji Yhdeksänkymmentäyksi
92 Sangang puluh loro Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Sangang puluh telu Ninety kolme
94 Sangang puluh papat Ninety neljä
95 Sangang puluh lima Yhdeksänkymmentä viisi
96 Sangang puluh enem Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Sangang puluh pitu Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Sangang puluh wolu Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Sangang puluh sangang Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Satus Sata