Nomer Hausa saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Sifili -
1 Siji Daya -
2 Loro Biyu -
3 Telung Uku -
4 Papat Hudu -
5 Limang Biyar -
6 Enem Shida -
7 Pitu Bakwai -
8 Wolung Takwas -
9 Sangang Tara -
10 Sepuluh Goma -
11 Sewelas Goma sha -
12 Rolas Goma sha biyu -
13 Telulas Goma sha uku -
14 Patbelas Goma sha huɗu -
15 Limalas Goma sha biyar -
16 Nembelas Goma sha shida -
17 Pitulas Goma sha bakwai -
18 Wolulas Goma sha takwas -
19 Sangalas Goma sha tara -
20 Puluh Ashirin -
21 Puluh siji Ashirin da daya -
22 Puluh loro Ashirin da biyu -
23 Puluh telung Ashirin da uku -
24 Puluh papat Ashirin da hudu -
25 Rong puluh lima Ashirin da biyar -
26 Puluh enem Ashirin da shida -
27 Puluh pitu Ashirin da bakwai -
28 Puluh wolung Ashirin da takwas -
29 Puluh sangang Ashirin da tara -
30 Telung puluh Talatin -
31 Telung puluh siji Talatin daya -
32 Telung puluh loro Talatin da biyu -
33 Telung puluh telu Talatin uku -
34 Telung puluh papat Talatin da hudu -
35 Telung puluh lima Talatin da biyar -
36 Telung puluh enem Talatin da shida -
37 Telung puluh pitu Talatin da bakwai -
38 Telung puluh wolu Talatin da takwas -
39 Telung puluh sangang Talatin da tara -
40 Patang puluh Arba'in -
41 Patang puluh siji Arba'in daya -
42 Patang puluh loro Arba'in da biyu -
43 Patang puluh telu Arba'in uku -
44 Patang puluh papat Arba'in da hudu -
45 Patang puluh lima Arba'in da hudu -
46 Patang puluh nem Arba'in da shida -
47 Patang puluh pitu Arba'in da bakwai -
48 Patang puluh wolu Arba'in da takwas -
49 Patang puluh sangang Arba'in da tara -
50 Sèket Hamsin -
51 Sèket siji Hamsin daya -
52 Sèket loro Hamsin da biyu -
53 Sèket telu Hamsin uku -
54 Sèket papat Hamsin da hudu -
55 Sèket lima Hamsin da biyar -
56 Sèket enem Hamsin da shida -
57 Sèket pitu Hamsin da bakwai -
58 Sèket wolu Hamsin da takwas -
59 Sèket sangang Hamsin da tara -
60 Sewidak Sittin -
61 Sewidak siji Sittin daya -
62 Sewidak loro Sittin da biyu -
63 Sewidak telu Sittin uku -
64 Sewidak papat Sittin da hudu -
65 Sewidak lima Sittin da biyar -
66 Sewidak enem Sittin da shida -
67 Sewidak pitu Sittin da bakwai -
68 Sewidak wolung Sittin da takwas -
69 Sewidak sangang Sittin da tara -
70 Pitung puluh Saba'in -
71 Pitung puluh siji Saba'in daya -
72 Pitung puluh loro Saba'in da biyu -
73 Pitung puluh telu Saba'in uku -
74 Pitung puluh papat Saba'in da hudu -
75 Pitung puluh lima Saba'in da biyar -
76 Pitung puluh enem Saba'in da shida -
77 Pitung puluh pitu Saba'in da bakwai -
78 Pitung puluh wolu Saba'in da takwas -
79 Pitung puluh sangang Saba'in da tara -
80 Wolung puluh Tamanin -
81 Wolung puluh siji Tamanin daya -
82 Wolung puluh loro Tamanin da biyu -
83 Wolung puluh telu Tamanin uku -
84 Wolung puluh papat Tamanin da hudu -
85 Wolung puluh lima Tamanin da biyar -
86 Wolung puluh enem Tamanin da shida -
87 Wolung puluh pitu Tamanin da bakwai -
88 Wolung puluh wolu Tamanin da takwas -
89 Wolung puluh sangang Tamanin da tara -
90 Sangang puluh Tasa'in -
91 Sangang puluh siji Tasa'in daya -
92 Sangang puluh loro Tasa'in da biyu -
93 Sangang puluh telu Tasa'in uku -
94 Sangang puluh papat Casa'in da hudu -
95 Sangang puluh lima Tasa'in da biyar -
96 Sangang puluh enem Tasa'in da shida -
97 Sangang puluh pitu Casa'in da bakwai -
98 Sangang puluh wolu Tasa'in da takwas -
99 Sangang puluh sangang Tasa'in da tara -
100 Satus Xari -