Nomer Ibrani saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul אפס -
1 Siji אחד -
2 Loro שני -
3 Telung שלוש -
4 Papat ארבעה -
5 Limang חמש -
6 Enem שש -
7 Pitu שבע -
8 Wolung שמונה -
9 Sangang תשע -
10 Sepuluh עשר -
11 Sewelas Eleven -
12 Rolas שנים עשר -
13 Telulas שלוש עשרה -
14 Patbelas ארבעה עשר -
15 Limalas חמש עשרה -
16 Nembelas שש עשרה -
17 Pitulas Seventeen -
18 Wolulas שמונה עשר -
19 Sangalas תשעה-עשר -
20 Puluh עשרים -
21 Puluh siji עשרים ואחד -
22 Puluh loro עשרים ושתיים -
23 Puluh telung עשרים ושלוש -
24 Puluh papat עשרים וארבעה -
25 Rong puluh lima עשרים וחמש -
26 Puluh enem עשרים ושש -
27 Puluh pitu עשרים ושבע -
28 Puluh wolung עשרים ושמונה -
29 Puluh sangang עשרים ותשע -
30 Telung puluh שלושים -
31 Telung puluh siji שלושים ואחד -
32 Telung puluh loro שלושים ושניים -
33 Telung puluh telu שלושים ושלושה -
34 Telung puluh papat שלושים וארבעה -
35 Telung puluh lima שלושים וחמש -
36 Telung puluh enem שלושים ושש -
37 Telung puluh pitu שלושים ושבע -
38 Telung puluh wolu שלושים ושמונה -
39 Telung puluh sangang שלושים ותשע -
40 Patang puluh ארבעים -
41 Patang puluh siji ארבעים ואחת -
42 Patang puluh loro ארבעים שני -
43 Patang puluh telu ארבעים שלושה -
44 Patang puluh papat ארבעים וארבעה -
45 Patang puluh lima ארבעים וחמש -
46 Patang puluh nem ארבעים ושש -
47 Patang puluh pitu ארבעים ושבע -
48 Patang puluh wolu ארבעים ושמונה -
49 Patang puluh sangang ארבעים ותשע -
50 Sèket חמישים -
51 Sèket siji חמישים ואחד -
52 Sèket loro חמישים שני -
53 Sèket telu חמישים שלושה -
54 Sèket papat חמישים וארבעה -
55 Sèket lima חמישים וחמש -
56 Sèket enem חמישים ושש -
57 Sèket pitu חמישים ושבע -
58 Sèket wolu חמישים ושמונה -
59 Sèket sangang חמישים ותשע -
60 Sewidak שישים -
61 Sewidak siji שישים אחד -
62 Sewidak loro שישים שני -
63 Sewidak telu שישים ושלושה -
64 Sewidak papat שישים וארבעה -
65 Sewidak lima שישים וחמש -
66 Sewidak enem שישים ושישה -
67 Sewidak pitu שישים ושבע -
68 Sewidak wolung שישים שמונה -
69 Sewidak sangang שישים ותשע -
70 Pitung puluh ע -
71 Pitung puluh siji שבעים אחד -
72 Pitung puluh loro שבעים ושתיים -
73 Pitung puluh telu שבעים ושלושה -
74 Pitung puluh papat שבעים וארבעה -
75 Pitung puluh lima שבעים וחמש -
76 Pitung puluh enem שבעים ושישה -
77 Pitung puluh pitu שבעים ושבע -
78 Pitung puluh wolu שבעים ושמונה -
79 Pitung puluh sangang שבעים ותשע -
80 Wolung puluh שמונים -
81 Wolung puluh siji שמונים אחד -
82 Wolung puluh loro שמונים שני -
83 Wolung puluh telu שמונים שלושה -
84 Wolung puluh papat שמונים וארבעה -
85 Wolung puluh lima שמונים וחמש -
86 Wolung puluh enem שמונים ושישה -
87 Wolung puluh pitu שמונים ושבע -
88 Wolung puluh wolu שמונים ושמונה -
89 Wolung puluh sangang שמונים ותשע -
90 Sangang puluh תשעים -
91 Sangang puluh siji תשעים ואחד -
92 Sangang puluh loro תשעים שני -
93 Sangang puluh telu תשעים שלושה -
94 Sangang puluh papat תשעים וארבעה -
95 Sangang puluh lima תשעים וחמש -
96 Sangang puluh enem תשעים ושש -
97 Sangang puluh pitu תשעים ושבע -
98 Sangang puluh wolu תשעים ושמונה -
99 Sangang puluh sangang תשעים ותשע -
100 Satus מאה -