Nomer Indonesia saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nol -
1 Siji Satu -
2 Loro Dua -
3 Telung Tiga -
4 Papat Empat -
5 Limang Lima -
6 Enem Enam -
7 Pitu Tujuh -
8 Wolung Delapan -
9 Sangang Sembilan -
10 Sepuluh Sepuluh -
11 Sewelas Sebelas -
12 Rolas Dua Belas -
13 Telulas Tiga Belas -
14 Patbelas Empat Belas -
15 Limalas Lima Belas -
16 Nembelas Enam Belas -
17 Pitulas Tujuh Belas -
18 Wolulas Delapan Belas -
19 Sangalas Sembilan Belas -
20 Puluh Dua Puluh -
21 Puluh siji Dua puluh satu -
22 Puluh loro Dua puluh dua -
23 Puluh telung Dua puluh tiga -
24 Puluh papat Dua puluh empat -
25 Rong puluh lima Dua puluh lima -
26 Puluh enem Dua puluh enam -
27 Puluh pitu Dua puluh tujuh -
28 Puluh wolung Dua puluh delapan -
29 Puluh sangang Dua puluh sembilan -
30 Telung puluh Tiga Puluh -
31 Telung puluh siji Tiga puluh satu -
32 Telung puluh loro Tiga puluh dua -
33 Telung puluh telu Tiga puluh tiga -
34 Telung puluh papat Tiga puluh empat -
35 Telung puluh lima Tiga puluh lima -
36 Telung puluh enem Tiga puluh enam -
37 Telung puluh pitu Tiga puluh tujuh -
38 Telung puluh wolu Tiga puluh delapan -
39 Telung puluh sangang Tiga puluh sembilan -
40 Patang puluh Empat Puluh -
41 Patang puluh siji Empat puluh satu -
42 Patang puluh loro Empat puluh dua -
43 Patang puluh telu Empat puluh tiga -
44 Patang puluh papat Empat puluh empat -
45 Patang puluh lima Empat puluh lima -
46 Patang puluh nem Empat puluh enam -
47 Patang puluh pitu Empat puluh tujuh -
48 Patang puluh wolu Empat puluh delapan -
49 Patang puluh sangang Empat puluh sembilan -
50 Sèket Lima Puluh -
51 Sèket siji Lima puluh satu -
52 Sèket loro Lima puluh dua -
53 Sèket telu Lima puluh tiga -
54 Sèket papat Lima puluh empat -
55 Sèket lima Lima puluh lima -
56 Sèket enem Lima puluh enam -
57 Sèket pitu Lima puluh tujuh -
58 Sèket wolu Lima puluh delapan -
59 Sèket sangang Lima puluh sembilan -
60 Sewidak Enam Puluh -
61 Sewidak siji Enam puluh satu -
62 Sewidak loro Enam puluh dua -
63 Sewidak telu Enam puluh tiga -
64 Sewidak papat Enam puluh empat -
65 Sewidak lima Enam puluh lima -
66 Sewidak enem Enam puluh enam -
67 Sewidak pitu Enam puluh tujuh -
68 Sewidak wolung Enam puluh delapan -
69 Sewidak sangang Enam puluh sembilan -
70 Pitung puluh Tujuh Puluh -
71 Pitung puluh siji Tujuh puluh satu -
72 Pitung puluh loro Tujuh puluh dua -
73 Pitung puluh telu Tujuh puluh tiga -
74 Pitung puluh papat Tujuh puluh empat -
75 Pitung puluh lima Tujuh puluh lima -
76 Pitung puluh enem Tujuh puluh enam -
77 Pitung puluh pitu Tujuh puluh tujuh -
78 Pitung puluh wolu Tujuh puluh delapan -
79 Pitung puluh sangang Tujuh puluh sembilan -
80 Wolung puluh Delapan Puluh -
81 Wolung puluh siji Delapan puluh satu -
82 Wolung puluh loro Delapan puluh dua -
83 Wolung puluh telu Delapan puluh tiga -
84 Wolung puluh papat Delapan puluh empat -
85 Wolung puluh lima Delapan puluh lima -
86 Wolung puluh enem Delapan puluh enam -
87 Wolung puluh pitu Delapan puluh tujuh -
88 Wolung puluh wolu Delapan puluh delapan -
89 Wolung puluh sangang Delapan puluh sembilan -
90 Sangang puluh Sembilan Puluh -
91 Sangang puluh siji Sembilan puluh satu -
92 Sangang puluh loro Sembilan puluh dua -
93 Sangang puluh telu Sembilan puluh tiga -
94 Sangang puluh papat Sembilan puluh empat -
95 Sangang puluh lima Sembilan puluh lima -
96 Sangang puluh enem Sembilan puluh enam -
97 Sangang puluh pitu Sembilan puluh tujuh -
98 Sangang puluh wolu Sembilan puluh delapan -
99 Sangang puluh sangang Sembilan puluh sembilan -
100 Satus Seratus -