Nomer Inggris saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero
1 Siji One
2 Loro Two
3 Telung Three
4 Papat Four
5 Limang Five
6 Enem Six
7 Pitu Seven
8 Wolung Eight
9 Sangang Nine
10 Sepuluh Ten
11 Sewelas Eleven
12 Rolas Twelve
13 Telulas Thirteen
14 Patbelas Fourteen
15 Limalas Fifteen
16 Nembelas Sixteen
17 Pitulas Seventeen
18 Wolulas Eighteen
19 Sangalas Nineteen
20 Puluh Twenty
21 Puluh siji Twenty one
22 Puluh loro Twenty two
23 Puluh telung Twenty three
24 Puluh papat Twenty four
25 Rong puluh lima Twenty five
26 Puluh enem Twenty six
27 Puluh pitu Twenty seven
28 Puluh wolung Twenty eight
29 Puluh sangang Twenty nine
30 Telung puluh Thirty
31 Telung puluh siji Thirty one
32 Telung puluh loro Thirty two
33 Telung puluh telu Thirty three
34 Telung puluh papat Thirty four
35 Telung puluh lima Thirty five
36 Telung puluh enem Thirty six
37 Telung puluh pitu Thirty seven
38 Telung puluh wolu Thirty eight
39 Telung puluh sangang Thirty nine
40 Patang puluh Forty
41 Patang puluh siji Forty one
42 Patang puluh loro Forty two
43 Patang puluh telu Forty three
44 Patang puluh papat Forty four
45 Patang puluh lima Forty five
46 Patang puluh nem Forty six
47 Patang puluh pitu Forty seven
48 Patang puluh wolu Forty eight
49 Patang puluh sangang Forty nine
50 Sèket Fifty
51 Sèket siji Fifty one
52 Sèket loro Fifty two
53 Sèket telu Fifty three
54 Sèket papat Fifty four
55 Sèket lima Fifty five
56 Sèket enem Fifty six
57 Sèket pitu Fifty seven
58 Sèket wolu Fifty eight
59 Sèket sangang Fifty nine
60 Sewidak Sixty
61 Sewidak siji Sixty one
62 Sewidak loro Sixty two
63 Sewidak telu Sixty three
64 Sewidak papat Sixty four
65 Sewidak lima Sixty five
66 Sewidak enem Sixty six
67 Sewidak pitu Sixty seven
68 Sewidak wolung Sixty eight
69 Sewidak sangang Sixty nine
70 Pitung puluh Seventy
71 Pitung puluh siji Seventy one
72 Pitung puluh loro Seventy two
73 Pitung puluh telu Seventy three
74 Pitung puluh papat Seventy four
75 Pitung puluh lima Seventy five
76 Pitung puluh enem Seventy six
77 Pitung puluh pitu Seventy seven
78 Pitung puluh wolu Seventy eight
79 Pitung puluh sangang Seventy nine
80 Wolung puluh Eighty
81 Wolung puluh siji Eighty one
82 Wolung puluh loro Eighty two
83 Wolung puluh telu Eighty three
84 Wolung puluh papat Eighty four
85 Wolung puluh lima Eighty five
86 Wolung puluh enem Eighty six
87 Wolung puluh pitu Eighty seven
88 Wolung puluh wolu Eighty eight
89 Wolung puluh sangang Eighty nine
90 Sangang puluh Ninety
91 Sangang puluh siji Ninety one
92 Sangang puluh loro Ninety two
93 Sangang puluh telu Ninety three
94 Sangang puluh papat Ninety four
95 Sangang puluh lima Ninety five
96 Sangang puluh enem Ninety six
97 Sangang puluh pitu Ninety seven
98 Sangang puluh wolu Ninety eight
99 Sangang puluh sangang Ninety nine
100 Satus One hundred