Nomer Japanese saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul ゼロ
1 Siji
2 Loro
3 Telung
4 Papat
5 Limang
6 Enem
7 Pitu
8 Wolung
9 Sangang
10 Sepuluh
11 Sewelas 十一
12 Rolas 十二
13 Telulas 十三
14 Patbelas 十四
15 Limalas 十五
16 Nembelas 十六
17 Pitulas 十七
18 Wolulas 十八
19 Sangalas 十九
20 Puluh 二十
21 Puluh siji 二十一
22 Puluh loro 二十二
23 Puluh telung 二十三
24 Puluh papat 二十四
25 Rong puluh lima 二十五
26 Puluh enem 二十六
27 Puluh pitu 二十七
28 Puluh wolung 二十八
29 Puluh sangang 二十九
30 Telung puluh 三十
31 Telung puluh siji 三十一
32 Telung puluh loro 三十二
33 Telung puluh telu 三十三
34 Telung puluh papat 三十四
35 Telung puluh lima 三十五
36 Telung puluh enem 三十六
37 Telung puluh pitu 三十七
38 Telung puluh wolu 三十八
39 Telung puluh sangang 三十九
40 Patang puluh 四十
41 Patang puluh siji 四十一
42 Patang puluh loro 四十二
43 Patang puluh telu 四十三
44 Patang puluh papat 四十四
45 Patang puluh lima 四十五
46 Patang puluh nem 四十六
47 Patang puluh pitu 四十七
48 Patang puluh wolu 四十八
49 Patang puluh sangang 四十九
50 Sèket 五十
51 Sèket siji 五十一
52 Sèket loro 五十二
53 Sèket telu 五十三
54 Sèket papat 五十四
55 Sèket lima 五十五
56 Sèket enem 五十六
57 Sèket pitu 五十七
58 Sèket wolu 五十八
59 Sèket sangang 五十九
60 Sewidak 六十
61 Sewidak siji 六十一
62 Sewidak loro 六十二
63 Sewidak telu 六十三
64 Sewidak papat 六十四
65 Sewidak lima 六十五
66 Sewidak enem 六十六
67 Sewidak pitu 六十七
68 Sewidak wolung 六十八
69 Sewidak sangang 六十九
70 Pitung puluh 七十
71 Pitung puluh siji 七十一
72 Pitung puluh loro 七十二
73 Pitung puluh telu 七十三
74 Pitung puluh papat 七十四
75 Pitung puluh lima 七十五
76 Pitung puluh enem 七十六
77 Pitung puluh pitu 七十七
78 Pitung puluh wolu 七十八
79 Pitung puluh sangang 七十九
80 Wolung puluh 八十
81 Wolung puluh siji 八十一
82 Wolung puluh loro 八十二
83 Wolung puluh telu 八十三
84 Wolung puluh papat 八十四
85 Wolung puluh lima 八十五
86 Wolung puluh enem 八十六
87 Wolung puluh pitu 八十七
88 Wolung puluh wolu 八十八
89 Wolung puluh sangang 八十九
90 Sangang puluh 九十
91 Sangang puluh siji 九十一
92 Sangang puluh loro 九十二
93 Sangang puluh telu 九十三
94 Sangang puluh papat 九十四
95 Sangang puluh lima 九十五
96 Sangang puluh enem 九十六
97 Sangang puluh pitu 九十七
98 Sangang puluh wolu 九十八
99 Sangang puluh sangang 九十九
100 Satus