Nomer Katalan saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero
1 Siji Un
2 Loro Dos
3 Telung Tres
4 Papat Quatre
5 Limang Cinc
6 Enem Sis
7 Pitu Set
8 Wolung Vuit
9 Sangang Nou
10 Sepuluh Deu
11 Sewelas Onze
12 Rolas Dotze
13 Telulas Tretze
14 Patbelas Catorze
15 Limalas Quinze
16 Nembelas Setze
17 Pitulas Disset
18 Wolulas Divuit
19 Sangalas Dinou
20 Puluh Vint
21 Puluh siji Vint un
22 Puluh loro Vint dos
23 Puluh telung Vint tres
24 Puluh papat Vint quatre
25 Rong puluh lima Vint cinc
26 Puluh enem Vint sis
27 Puluh pitu Vint set
28 Puluh wolung Vint vuit
29 Puluh sangang Vint nout
30 Telung puluh Trenta
31 Telung puluh siji Trenta un
32 Telung puluh loro Trenta dos
33 Telung puluh telu Trenta tres
34 Telung puluh papat Trenta quatre
35 Telung puluh lima Trenta cinc
36 Telung puluh enem Trenta sis
37 Telung puluh pitu Trenta set
38 Telung puluh wolu Trenta vuit
39 Telung puluh sangang Trenta nou
40 Patang puluh Quaranta
41 Patang puluh siji Quaranta un
42 Patang puluh loro Quaranta dos
43 Patang puluh telu Quaranta tres
44 Patang puluh papat Quaranta quatre
45 Patang puluh lima Quaranta cinc
46 Patang puluh nem Quaranta sis
47 Patang puluh pitu Quaranta set
48 Patang puluh wolu Quaranta vuit
49 Patang puluh sangang Quaranta nou
50 Sèket Cinquanta
51 Sèket siji Cinquanta un
52 Sèket loro Cinquanta dos
53 Sèket telu Cinquanta tres
54 Sèket papat Cinquanta quatre
55 Sèket lima Cinquanta cinc
56 Sèket enem Cinquanta sis
57 Sèket pitu Cinquanta set
58 Sèket wolu Cinquanta vuit
59 Sèket sangang Cinquanta nou
60 Sewidak Seixanta
61 Sewidak siji Seixanta un
62 Sewidak loro Seixanta dos
63 Sewidak telu Seixanta tres
64 Sewidak papat Seixanta quatre
65 Sewidak lima Seixanta cinc
66 Sewidak enem Seixanta sis
67 Sewidak pitu Seixanta set
68 Sewidak wolung Seixanta vuit
69 Sewidak sangang Seixanta nou
70 Pitung puluh Setanta
71 Pitung puluh siji Setanta un
72 Pitung puluh loro Setanta-dos
73 Pitung puluh telu Setanta tres
74 Pitung puluh papat Setanta quatre
75 Pitung puluh lima Setanta cinc
76 Pitung puluh enem Setanta sis
77 Pitung puluh pitu Setanta set
78 Pitung puluh wolu Setanta-vuit
79 Pitung puluh sangang Setanta nou
80 Wolung puluh Vuitanta
81 Wolung puluh siji Vuitanta un
82 Wolung puluh loro Vuitanta dos
83 Wolung puluh telu Vuitanta tres
84 Wolung puluh papat Vuitanta quatre
85 Wolung puluh lima Vuitanta cinc
86 Wolung puluh enem Vuitanta sis
87 Wolung puluh pitu Vuitanta set
88 Wolung puluh wolu Vuitanta vuit
89 Wolung puluh sangang Vuitanta nou
90 Sangang puluh Noranta
91 Sangang puluh siji Noranta un
92 Sangang puluh loro Noranta dos
93 Sangang puluh telu Noranta tres
94 Sangang puluh papat Noranta quatre
95 Sangang puluh lima Noranta cinc
96 Sangang puluh enem Noranta sis
97 Sangang puluh pitu Noranta set
98 Sangang puluh wolu Noranta vuit
99 Sangang puluh sangang Noranta nou
100 Satus Cent