Nomer Kazakh saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul нөл -
1 Siji бір -
2 Loro екі -
3 Telung үш -
4 Papat төрт -
5 Limang бес -
6 Enem алты -
7 Pitu жеті -
8 Wolung сегіз -
9 Sangang тоғыз -
10 Sepuluh он -
11 Sewelas он бір -
12 Rolas он екі -
13 Telulas он үш -
14 Patbelas он төрт -
15 Limalas он бес -
16 Nembelas он алты -
17 Pitulas он жеті -
18 Wolulas он сегіз -
19 Sangalas он тоғыз -
20 Puluh жиырма -
21 Puluh siji жиырма бір -
22 Puluh loro жиырма екі -
23 Puluh telung жиырма үш -
24 Puluh papat жиырма төрт -
25 Rong puluh lima жиырма бес -
26 Puluh enem жиырма алты -
27 Puluh pitu жиырма жеті -
28 Puluh wolung жиырма сегіз -
29 Puluh sangang жиырма тоғыз -
30 Telung puluh отыз -
31 Telung puluh siji Отыз бір -
32 Telung puluh loro Отыз екі -
33 Telung puluh telu отыз үш -
34 Telung puluh papat Отыз төрт -
35 Telung puluh lima Отыз бес -
36 Telung puluh enem отыз алты -
37 Telung puluh pitu Отыз жеті -
38 Telung puluh wolu Отыз сегіз -
39 Telung puluh sangang Отыз тоғыз -
40 Patang puluh қырық -
41 Patang puluh siji Қырық бір -
42 Patang puluh loro қырық екі -
43 Patang puluh telu қырық үш -
44 Patang puluh papat қырық төрт -
45 Patang puluh lima қырық бес -
46 Patang puluh nem Қырық алты -
47 Patang puluh pitu қырық жеті -
48 Patang puluh wolu қырық сегіз -
49 Patang puluh sangang қырық тоғыз -
50 Sèket елу -
51 Sèket siji елу бір -
52 Sèket loro елу екі -
53 Sèket telu елу үш -
54 Sèket papat елу төрт -
55 Sèket lima елу бес -
56 Sèket enem елу алты -
57 Sèket pitu елу жеті -
58 Sèket wolu елу сегіз -
59 Sèket sangang елу тоғыз -
60 Sewidak алпыс -
61 Sewidak siji Алпыс бір -
62 Sewidak loro алпыс екі -
63 Sewidak telu алпыс үш -
64 Sewidak papat Алпыс төрт -
65 Sewidak lima алпыс бес -
66 Sewidak enem Алпыс алты -
67 Sewidak pitu Алпыс жеті -
68 Sewidak wolung алпыс сегіз -
69 Sewidak sangang Алпыс тоғыз -
70 Pitung puluh жетпіс -
71 Pitung puluh siji жетпіс бір -
72 Pitung puluh loro жетпіс екі -
73 Pitung puluh telu жетпіс үш -
74 Pitung puluh papat жетпіс төрт -
75 Pitung puluh lima жетпіс бес -
76 Pitung puluh enem жетпіс алты -
77 Pitung puluh pitu жетпіс жеті -
78 Pitung puluh wolu жетпіс сегіз -
79 Pitung puluh sangang жетпіс тоғыз -
80 Wolung puluh сексен -
81 Wolung puluh siji сексен бір -
82 Wolung puluh loro сексен екі -
83 Wolung puluh telu сексен үш -
84 Wolung puluh papat сексен төрт -
85 Wolung puluh lima сексен бес -
86 Wolung puluh enem сексен алты -
87 Wolung puluh pitu сексен жеті -
88 Wolung puluh wolu сексен сегіз -
89 Wolung puluh sangang сексен тоғыз -
90 Sangang puluh тоқсан -
91 Sangang puluh siji тоқсан бір -
92 Sangang puluh loro тоқсан екі -
93 Sangang puluh telu тоқсан үш -
94 Sangang puluh papat тоқсан төрт -
95 Sangang puluh lima тоқсан бес -
96 Sangang puluh enem тоқсан алты -
97 Sangang puluh pitu тоқсан жеті -
98 Sangang puluh wolu тоқсан сегіз -
99 Sangang puluh sangang тоқсан тоғыз -
100 Satus жүз -