Nomer Korean saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul 제로
1 Siji
2 Loro
3 Telung
4 Papat
5 Limang
6 Enem
7 Pitu
8 Wolung
9 Sangang
10 Sepuluh
11 Sewelas 십일
12 Rolas 십이
13 Telulas 십삼
14 Patbelas 십사
15 Limalas 십오
16 Nembelas 십육
17 Pitulas 십칠
18 Wolulas 십발
19 Sangalas 십구
20 Puluh 이 십
21 Puluh siji 이 십일
22 Puluh loro 이 십이
23 Puluh telung 이 십삼
24 Puluh papat 이 십사
25 Rong puluh lima 이 십오
26 Puluh enem 이 십육
27 Puluh pitu 이 십칠
28 Puluh wolung 이 십발
29 Puluh sangang 이 십구
30 Telung puluh 삼 십
31 Telung puluh siji 삼 십 일
32 Telung puluh loro 삼 십 이
33 Telung puluh telu 삼 십 삼
34 Telung puluh papat 삼 십 사
35 Telung puluh lima 삼 십 오
36 Telung puluh enem 삼 십 육
37 Telung puluh pitu 삼 십 칠
38 Telung puluh wolu 삼 십 발
39 Telung puluh sangang 삼 십 구
40 Patang puluh 사 십
41 Patang puluh siji 사 십일
42 Patang puluh loro 사 십이
43 Patang puluh telu 사 십삼
44 Patang puluh papat 사 십사
45 Patang puluh lima 사 십오
46 Patang puluh nem 사 십육
47 Patang puluh pitu 사 십칠
48 Patang puluh wolu 사 십발
49 Patang puluh sangang 사 십구
50 Sèket 오 십
51 Sèket siji 오 십일
52 Sèket loro 오 십이
53 Sèket telu 오 십삼
54 Sèket papat 오 십사
55 Sèket lima 오 십오
56 Sèket enem 오 십육
57 Sèket pitu 오 십칠
58 Sèket wolu 오 십발
59 Sèket sangang 오 십구
60 Sewidak 육 십
61 Sewidak siji 육 십일
62 Sewidak loro 육 십이
63 Sewidak telu 육 십삼
64 Sewidak papat 육 십사
65 Sewidak lima 육 십오
66 Sewidak enem 육 십육
67 Sewidak pitu 육 십칠
68 Sewidak wolung 육 십발
69 Sewidak sangang 육 십구
70 Pitung puluh 칠 십
71 Pitung puluh siji 칠 십일
72 Pitung puluh loro 칠 십이
73 Pitung puluh telu 칠 십삼
74 Pitung puluh papat 칠 십사
75 Pitung puluh lima 칠 십오
76 Pitung puluh enem 칠 십육
77 Pitung puluh pitu 칠 십칠
78 Pitung puluh wolu 칠 십발
79 Pitung puluh sangang 칠 십구
80 Wolung puluh 발 십
81 Wolung puluh siji 발 십일
82 Wolung puluh loro 발 십이
83 Wolung puluh telu 발 십삼
84 Wolung puluh papat 발 십사
85 Wolung puluh lima 발 십오
86 Wolung puluh enem 발 십육
87 Wolung puluh pitu 발 십칠
88 Wolung puluh wolu 발 십발
89 Wolung puluh sangang 발 십구
90 Sangang puluh 구 십
91 Sangang puluh siji 구 십일
92 Sangang puluh loro 구 십이
93 Sangang puluh telu 구 십삼
94 Sangang puluh papat 구 십사
95 Sangang puluh lima 구 십오
96 Sangang puluh enem 구 십육
97 Sangang puluh pitu 구 십칠
98 Sangang puluh wolu 구 십발
99 Sangang puluh sangang 구 십구
100 Satus