Nomer Perancis saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zéro
1 Siji Une/Un
2 Loro Deux
3 Telung Trois
4 Papat Quatre
5 Limang Cinq
6 Enem Six
7 Pitu Sept
8 Wolung Huit
9 Sangang Neuf
10 Sepuluh Dix
11 Sewelas Onze
12 Rolas Douze
13 Telulas Treize
14 Patbelas Quatorze
15 Limalas Quinze
16 Nembelas Seize
17 Pitulas Dix-sept
18 Wolulas Dix-huit
19 Sangalas Dix-neuf
20 Puluh Vingt
21 Puluh siji Vingt-et-un
22 Puluh loro Vingt-deux
23 Puluh telung Vingt-trois
24 Puluh papat Vingt-quatre
25 Rong puluh lima Vingt cinq
26 Puluh enem Vingt-six
27 Puluh pitu Vingt-sept
28 Puluh wolung Vingt huit
29 Puluh sangang Vingt-neuf
30 Telung puluh Trente
31 Telung puluh siji Trente et un
32 Telung puluh loro Trente-deux
33 Telung puluh telu Trente-trois
34 Telung puluh papat Trente-quatre
35 Telung puluh lima Trente-cinq
36 Telung puluh enem Trente-six
37 Telung puluh pitu Trente-sept
38 Telung puluh wolu Trente-huit
39 Telung puluh sangang Trente-neuf
40 Patang puluh Quarante
41 Patang puluh siji Quarante-et-un
42 Patang puluh loro Quarante-deux
43 Patang puluh telu Quarante-trois
44 Patang puluh papat Quarante-quatre
45 Patang puluh lima Quarante-cinq
46 Patang puluh nem Quarante-six
47 Patang puluh pitu Quarante-sept
48 Patang puluh wolu Quarante-huit
49 Patang puluh sangang Quarante-neuf
50 Sèket Cinquante
51 Sèket siji Cinquante-et-un
52 Sèket loro Cinquante-deux
53 Sèket telu Cinquante-trois
54 Sèket papat Cinquante-quatre
55 Sèket lima Cinquante-cinq
56 Sèket enem Cinquante-six
57 Sèket pitu Cinquante-sept
58 Sèket wolu Cinquante-huit
59 Sèket sangang Cinquante neuf
60 Sewidak Soixante
61 Sewidak siji Soixante-et-un
62 Sewidak loro Soixante-deux
63 Sewidak telu Soixante-trois
64 Sewidak papat Soixante-quatre
65 Sewidak lima Soixante-cinq
66 Sewidak enem Soixante-six
67 Sewidak pitu Soixante-sept
68 Sewidak wolung Soixante-huit
69 Sewidak sangang Soixante-neuf
70 Pitung puluh Soixante-dix/Septante
71 Pitung puluh siji Soixante-et-onze
72 Pitung puluh loro Soixante-douze
73 Pitung puluh telu Soixante-treize
74 Pitung puluh papat Soixante-quatorze
75 Pitung puluh lima Soixante-quinze
76 Pitung puluh enem Soixante-seize
77 Pitung puluh pitu Soixante-dix-sept
78 Pitung puluh wolu Soixante-dix-huit
79 Pitung puluh sangang Soixante-dix-neuf
80 Wolung puluh Quatre-vingts
81 Wolung puluh siji Quatre-vingt-un
82 Wolung puluh loro Quatre-vingt-deux
83 Wolung puluh telu Quatre-vingt-trois
84 Wolung puluh papat Quatre-vingt-quatre
85 Wolung puluh lima Quatre-vingt-cinq
86 Wolung puluh enem Quatre-vingt-six
87 Wolung puluh pitu Quatre-vingt-sept
88 Wolung puluh wolu Quatre vingt-huit
89 Wolung puluh sangang Quatre-vingt neuf
90 Sangang puluh Quatre-vingt-dix
91 Sangang puluh siji Quatre-vingt-onze
92 Sangang puluh loro Quatre-vingt-douze
93 Sangang puluh telu Quatre-vingt treise
94 Sangang puluh papat Quatre-vingt quatorze
95 Sangang puluh lima Quatre-vingt quinze
96 Sangang puluh enem Quatre-vingt seize
97 Sangang puluh pitu Quatre-vingt dix sept
98 Sangang puluh wolu Quatre-vingt dix huit
99 Sangang puluh sangang Quatre-vingt dix neuf
100 Satus Cent