Nomer Polish saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero
1 Siji Jeden
2 Loro Dwa
3 Telung Trzy
4 Papat Cztery
5 Limang Pięć
6 Enem Sześć
7 Pitu Siedem
8 Wolung Osiem
9 Sangang Dziewięć
10 Sepuluh Dziesięć
11 Sewelas Jedenaście
12 Rolas Dwanaście
13 Telulas Trzynaście
14 Patbelas Czternaście
15 Limalas Piętnaście
16 Nembelas Szesnaście
17 Pitulas Siedemnaście
18 Wolulas Osiemnaście
19 Sangalas Dziewiętnaście
20 Puluh Dwadzieścia
21 Puluh siji Dwadzieścia jeden
22 Puluh loro Dwadzieścia dwa
23 Puluh telung Dwadzieścia trzy
24 Puluh papat Dwadzieścia cztery
25 Rong puluh lima Dwadzieścia pięć
26 Puluh enem Dwadzieścia sześć
27 Puluh pitu Dwadzieścia siedem
28 Puluh wolung Dwadzieścia osiem
29 Puluh sangang Dwadzieścia dziewięć
30 Telung puluh Trzydzieści
31 Telung puluh siji Trzydzieści jeden
32 Telung puluh loro Trzydzieści dwa
33 Telung puluh telu Trzydzieści trzy
34 Telung puluh papat Trzydzieści cztery
35 Telung puluh lima Trzydzieści pięć
36 Telung puluh enem Trzydzieści sześć
37 Telung puluh pitu Trzydzieści siedem
38 Telung puluh wolu Trzydzieści osiem
39 Telung puluh sangang Trzydzieści dziewięć
40 Patang puluh Czterdzieści
41 Patang puluh siji Czterdzieści jeden
42 Patang puluh loro Czterdzieści dwa
43 Patang puluh telu Czterdzieści trzy
44 Patang puluh papat Czterdzieści cztery
45 Patang puluh lima Czterdzieści pięć
46 Patang puluh nem Czterdzieści sześć
47 Patang puluh pitu Czterdzieści siedem
48 Patang puluh wolu Czterdzieści osiem
49 Patang puluh sangang Czterdzieści dziewięć
50 Sèket Pięćdziesiąt
51 Sèket siji Pięćdziesiąt jeden
52 Sèket loro Pięćdziesiąt dwa
53 Sèket telu Pięćdziesiąt trzy
54 Sèket papat Pięćdziesiąt cztery
55 Sèket lima Pięćdziesiąt pięć
56 Sèket enem Pięćdziesiąt sześć
57 Sèket pitu Pięćdziesiąt siedem
58 Sèket wolu Pięćdziesiąt osiem
59 Sèket sangang Pięćdziesiąt dziewięć
60 Sewidak Sześćdziesiąt
61 Sewidak siji Sześćdziesiąt jeden
62 Sewidak loro Sześćdziesiąt dwa
63 Sewidak telu Sześćdziesiąt trzy
64 Sewidak papat Sześćdziesiąt cztery
65 Sewidak lima Sześćdziesiąt pięć
66 Sewidak enem Sześćdziesiąt sześć
67 Sewidak pitu Sześćdziesiąt siedem
68 Sewidak wolung Sześćdziesiąt osiem
69 Sewidak sangang Sześćdziesiąt dziewięć
70 Pitung puluh Siedemdziesiąt
71 Pitung puluh siji Siedemdziesiąt jeden
72 Pitung puluh loro Siedemdziesiąt dwa
73 Pitung puluh telu Siedemdziesiąt trzy
74 Pitung puluh papat Siedemdziesiąt cztery
75 Pitung puluh lima Siedemdziesiąt pięć
76 Pitung puluh enem Siedemdziesiąt sześć
77 Pitung puluh pitu Siedemdziesiąt siedem
78 Pitung puluh wolu Siedemdziesiąt osiem
79 Pitung puluh sangang Siedemdziesiąt dziewięć
80 Wolung puluh Osiemdziesiąt
81 Wolung puluh siji Osiemdziesiąt jeden
82 Wolung puluh loro Osiemdziesiąt dwa
83 Wolung puluh telu Osiemdziesiąt trzy
84 Wolung puluh papat Osiemdziesiąt cztery
85 Wolung puluh lima Osiemdziesiąt pięć
86 Wolung puluh enem Osiemdziesiąt sześć
87 Wolung puluh pitu Osiemdziesiąt siedem
88 Wolung puluh wolu Osiemdziesiąt osiem
89 Wolung puluh sangang Osiemdziesiąt dziewięć
90 Sangang puluh Dziewięćdziesiąt
91 Sangang puluh siji Dziewięćdziesiąt jeden
92 Sangang puluh loro Dziewięćdziesiąt dwa
93 Sangang puluh telu Dziewięćdziesiąt trzy
94 Sangang puluh papat Dziewięćdziesiąt cztery
95 Sangang puluh lima Dziewięćdziesiąt pięć
96 Sangang puluh enem Dziewięćdziesiąt sześć
97 Sangang puluh pitu Dziewięćdziesiąt siedem
98 Sangang puluh wolu Dziewięćdziesiąt osiem
99 Sangang puluh sangang Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Satus Sto