Nomer Swedia saka 1 kanggo 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Noll
1 Siji 3
2 Loro Två
3 Telung Tre
4 Papat Fyra
5 Limang Fem
6 Enem Sex
7 Pitu Sju
8 Wolung åtta
9 Sangang Nio
10 Sepuluh Tio
11 Sewelas Elva
12 Rolas Tolv
13 Telulas Tretton
14 Patbelas Fjorton
15 Limalas Femton
16 Nembelas Sexton
17 Pitulas Sjutton
18 Wolulas Arton
19 Sangalas Nitton
20 Puluh Tjugo
21 Puluh siji Tjugo en
22 Puluh loro Tjugo två
23 Puluh telung Tjugo tre
24 Puluh papat Tjugo fyra
25 Rong puluh lima Tjugofem
26 Puluh enem Tjugo sex
27 Puluh pitu Tjugo sju
28 Puluh wolung Tjugoåtta
29 Puluh sangang Tjugo nio
30 Telung puluh Trettio
31 Telung puluh siji Trettio en
32 Telung puluh loro Trettio två
33 Telung puluh telu Trettio tre
34 Telung puluh papat Trettio fyra
35 Telung puluh lima Trettiofem
36 Telung puluh enem Trettio sex
37 Telung puluh pitu Trettio sju
38 Telung puluh wolu Trettio åtta
39 Telung puluh sangang Trettio nio
40 Patang puluh Forty
41 Patang puluh siji Fyrtio en
42 Patang puluh loro Fyrtio två
43 Patang puluh telu Fyrtio tre
44 Patang puluh papat Fyrtio fyra
45 Patang puluh lima Forty fem
46 Patang puluh nem Forty sex
47 Patang puluh pitu Forty sju
48 Patang puluh wolu Fyrtio åtta
49 Patang puluh sangang Fyrtio nio
50 Sèket Femtio
51 Sèket siji Femtio en
52 Sèket loro Femtio två
53 Sèket telu Femtio tre
54 Sèket papat Femtio fyra
55 Sèket lima Femtio fem
56 Sèket enem Femtio sex
57 Sèket pitu Femtio sju
58 Sèket wolu Femtio åtta
59 Sèket sangang Femtio nio
60 Sewidak Sextio
61 Sewidak siji Sextio en
62 Sewidak loro Sextio två
63 Sewidak telu Sextio tre
64 Sewidak papat Sextio fyra
65 Sewidak lima Sextiofem
66 Sewidak enem Sextio sex
67 Sewidak pitu Sextio sju
68 Sewidak wolung Sextio åtta
69 Sewidak sangang Sextio nio
70 Pitung puluh Sjuttio
71 Pitung puluh siji Sjuttio en
72 Pitung puluh loro Sjuttio två
73 Pitung puluh telu Sjuttio tre
74 Pitung puluh papat Sjuttio fyra
75 Pitung puluh lima Sjuttiofem
76 Pitung puluh enem Sjuttio sex
77 Pitung puluh pitu Sjuttio syv
78 Pitung puluh wolu Sjuttio åtta
79 Pitung puluh sangang Sjuttio nio
80 Wolung puluh Åttio
81 Wolung puluh siji Åttio en
82 Wolung puluh loro åttio två
83 Wolung puluh telu Åttio tre
84 Wolung puluh papat åttio fyra
85 Wolung puluh lima Åttio fem
86 Wolung puluh enem Åttio sex
87 Wolung puluh pitu Åttio sju
88 Wolung puluh wolu åttio åtta
89 Wolung puluh sangang Åttio nio
90 Sangang puluh Nittio
91 Sangang puluh siji Nittio en
92 Sangang puluh loro Nittio två
93 Sangang puluh telu Nittio tre
94 Sangang puluh papat Nittio fyra
95 Sangang puluh lima Nittiofem
96 Sangang puluh enem Nittio sex
97 Sangang puluh pitu Nittio sju
98 Sangang puluh wolu Nittio åtta
99 Sangang puluh sangang Nittio nio
100 Satus Etthundra